Verslaglegging 3.0

Gebruik film om veel en belangrijke informatie op een leuke en simpele manier over te dragen

Verslaglegging 3.0

Veel organisaties dienen jaarlijks verslag te doen van de uitgevoerde activiteiten. Nu gebeurt dat nog vaak in de vorm van dikke rapporten. Deze worden vaak niet of weinig gelezen, terwijl er wel veel energie in wordt gestoken. Daarom bieden wij “Verslaglegging 3.0”. Met een combinatie van gefilmd beeld en animatie brengen wij de uitgevoerde activiteiten en resultaten helder en beknopt in beeld. Met animatie kun je ‘droge’ informatie, zoals feiten en cijfers op een leuke en aantrekkelijke manier in beeld brengen. Zo maak je het opstellen èn doornemen van een verslag leuk!

3.0

Naast verantwoording, zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, kan film ook gebruikt worden om de resultaten van een workshop of een training vast te leggen. Tijdens de bijeenkomst zijn wij aanwezig om sfeerbeelden te filmen, interviews af te nemen en de belangrijkste resultaten te noteren. Dit verwerken wij in een bondige sfeervolle weergave van de sessie met een duidelijke presentatie van de behaalde resultaten.

Samenwerkingsverband

Een mooie combinatie van film & animatie

Voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs maakten we een verslag van een werksessie waar enkele tientallen docenten aan deelnamen.

Provincie Drenthe

Een mooie presentatie

Voor Provincie Drenthe hebben we een introductiefilm gemaakt voor het programma “Natuurlijk Platteland”. Deze film is in combinatie met een powerpointpresentatie gebruikt om het programma te presenteren. Door de paralle ontwikkeling van de film en de presentatie sloten deze naadloos op elkaar aan.

Leuke weetjes, tips en nieuws
van Creative Monkey