CREATIVE MONKEY CREATIVE MONKEY, GEVESTIGD AAN GRUTMOLEN 5, 9712ML GRONINGEN, IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ZOALS WEERGEGEVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Creative Monkey verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

DOEL

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Ontvangers

Administratie

–       Bedrijfsnaam

–       Voornaam en achternaam

–       E-mailadres

–       Telefoonnummer

–       Adres zoals doorgegeven of vermeld bij KVK

 

Wegens belastingwetgeving gedurende 7 jaar.

Administratie Creative Monkey

Boekhouder

Belastingdienst indien nodig

Money Bird

Basecamp 3

Contactformulier website

–       Voornaam en achternaam

–       E-mailadres

–       Telefoonnummer

Gedurende 7 jaar

Administratie Creative Monkey

Rapressent

Alberthidding

Productie van video

–       Videobeelden persoon

–       Afbeeldingen persoon

Gedurende 5 jaar bewaren we alle geproduceerde films.

Creative Monkey

Rapresent

Alberthidding

Opdrachtgever

Online presentatie

–       Videobeelden tonen aan opdrachtgever

–       Video beelden gebruiken als portfolio materiaal

Zolang Creative Monkey ingeschreven staat bij KVK.

Online publiek

Opdrachtgever


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creativemonkey.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Creative Monkey neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dus niet om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een medewerker van Creative Monkey tussen zit. Creative Monkey gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Computer programma of systeem

Waarom wordt het gebruikt

Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene

Money Bird

Administratie verwerken en voldoen aan de belasting wetgeving

We kunnen voldoen aan belasting eisen.

Adobe bewerking programma’s

Voor het verweken van media zoals films, animaties, foto’s, tekst of plaatjes.

Deze programma’s hebben we nodig voor het produceren van films.

Microsoft Office

Voor communicatie waaronder mail contact.

Deze programma’s hebben we nodig voor contact met de opdrachtgevers, belangstellenden of personen die onderdeel maken van een productie.

Vimeo

Voor het opslaan van video’s die we openbaar mogen tonen, of die we alleen aan de opdrachtgever mogen tonen

Via vimeo kunnen we vergrendeld films met de opdrachtgever delen, en films doe openbaar getoond mogen worden tonen aan publiek.

Youtube

Voor het opslaan van video’s die we openbaar mogen tonen

Via Youtube kunnen we films die openbaar getoond mogen worden tonen aan publiek.

Harde schijf op locatie

Voor het opslaan van de data zodat we films kunnen produceren

Voor het produceren van films genereren we data. Dit wordt opgeslagen op onze hard schijven.

Dropbox

Voor het opslaan van video materiaal die we met de klant moeten delen

Via Dropbox kunnen we films met onze klanten delen. Deze gebruiken we wanneer we een reeks van films, plaatjes, of foto’s moeten opleveren.


Delen van persoonsgegevens met derden
Creative Monkey verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Creative Monkey blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Cookies
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Creative Monkey gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Creative Monkey gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Creative Monkey en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@creativemonkey.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Creative Monkey wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Creative Monkey neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@creativemonkey.eu

 Links naar andere websites
De website van Creative Monkey bevat enkele links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Creative Monkey. Andere websites hanteren een ander privacy beleid.

Wijziging van het privacy beleid
Creative Monkey past indien nodig haar privacy beleid jaarlijks aan of bij organisatiewijzigingen tussentijds. Op de website van Creative Monkey zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring vindbaar zijn.

Contactgegevens:
www.creativemonkey.eu Regattaweg 188 9731NB Groningen +31611080351 Manuel Leito is de Functionaris Gegevensbescherming van Creative Monkey Hij/zij is te bereiken via manuel@creativemonkey.eu